GDYBY TAK MOŻNA BYŁO SFOTOGRAFOWAĆ NASZE SNY:))
Ania , Rybnik

Zaloguj się, aby wysłać wiadomość.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, Aby podarować prezent musisz się

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Aby dodać do ulubionych musisz się zalogować.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

Anuluj

Zaloguj się, aby zablokować użytkownika

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, aby dodać do ulubionych

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, aby wysłać wiadomość.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj
 
Wpisy z: Kwiecień 2014 Ostatnio dodane
3
+12

poprzedni następny

Szczęścia nie znajdziesz ani w błękicie nieba, ani w bezmiarze łąk. Szczęście znajdziesz w zasięgu ręki - w samym sobie.Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
2
+9

poprzedni następny

Nasze szczęście nie zależy od posiadania rzeczy, lecz od posiadania radości.Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
1
+10

poprzedni następny

Szczęście to zdolność wykorzystania tego, co zostało ci dane.Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
4
+9

poprzedni następny

Szczęście jest w nas, musimy tylko nauczyć się je odnajdywać.Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+10

poprzedni następny

Cała przyroda przemawia do człowieka, ale kto potrafi jej słuchać? Kto z nas ma oczy,uszy i serce, by zrozumieć jej mowę?" Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
2
+8

poprzedni następny

przyjaciel to ktoś przy kim można choćby pomilczeć......................................... więc ciiiiiii;) Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
4
+24

poprzedni następny

Szczęśliwi ci, którym dane jest mieć kogoś na kogo zawsze mogą liczyć…Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+12

poprzedni następny

Te 2 słowa na 9 liter… ********************************


przejdź do wpisu pokaz slajdów
4
+16

poprzedni następny

Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron grzało nas Słońce.Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
5
+18

poprzedni następny

Chodzi o to, by w zwykłej codzienności, w jej bezgranicznej szarości, dostrzec barwy tak starannie przez los ukryte...Z netu..............
Jak mówić, by mo­wa dob­rem była? Ja­kimi słowa­mi darzyć, by nie ur


przejdź do wpisu pokaz slajdów
5
+23

poprzedni następny

Przeszłość jest częścią każde­go z nas ... Ot­wiera nam oczy i po­kazu­je ,,, cze­go nie po­win­niśmy ro­bić ,,, ażeby każdy ko­lej­ny dzień był jak do­tyk słońca Z netu....
.......... Serdecznie i najmilej pozdrawiam :)...dziękuję za częste odwiedzinki


przejdź do wpisu pokaz slajdów
2
+11

poprzedni następny

Jeżeli szczęście byłoby na sprze­daż, to ludzie ku­powa­liby z pew­nością zaw­sze o je­den nu­mer za duże....Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
4
+18

poprzedni następny

Mo­je myśli moim małym pamiętnikiem... Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+11

poprzedni następny

Nie ma człowieka który nie kocha ... Są tyl­ko ludzie którzy się boją do te­go przyznać ...Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
6
+19

poprzedni następny

Moje myśli Niczym włosy na wietrze Nieuczesane Falują na wszystkie strony Natężeniem i emocjami Moje myśli Niepoukładane Rozbiegane Ogarnąć ich Doprawdy nie mogę…Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
6
+19

poprzedni następny

Każda drob­na spra­wa ma w so­bie trochę słońca...Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
6
+25

poprzedni następny

Gdy zechcesz odejść, po­myśl dlacze­go przyszedłeś....Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
10
+28

poprzedni następny

Cza­sami boimy się za­ryzy­kować choć nie ma­my nic do stra­cenia...Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
2
+14

poprzedni następny

Nasze błędy uczą nas żyć. Po­kazują życie praw­dzi­we i nieidealne. Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
4
+33

poprzedni następny

Pot­rze­ba sił... żeby być...Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+27

poprzedni następny

Skrzyd­la­te ręce otu­liły mnie ciepłem swoich piór i wzniosły za chmu­ry cień, by uchro­nić od zbliżające­go się po­rywu zim­ne­go wiatru.Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
2
+14

poprzedni następny

Żyć tak, by mi­nuta ciszy za­miast dzielić, łączyła...Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+20

poprzedni następny

..bo cza­sem war­to ot­rzeć się o szczęście, żeby wie­dzieć, że jest, żeby wie­dzieć po co jest nadzieja, żeby nie stra­cić wiary w no­wy lep­szy dzień ...Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+10

poprzedni następny

Życie to wciąż no­we drzwi, które pro­wadzą do ja­kiegoś ce­lu, nie zaw­sze jed­nak zgod­ne­go z oczekiwaniem...Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
4
+29

poprzedni następny

skrap­lają się myśli w pos­ta­ci słów deszczo­wa zapowiedź ...Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
1
+30

poprzedni następny

Trwa­nie… de­likat­ność, z jaką obej­mu­jemy czyjąś kruchość...Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
1
+24

poprzedni następny

Nie wszys­tko co chce­my wy­razić da się ująć w słowach ...Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
1
+21

poprzedni następny

Bez­silności nie zam­kniesz w za­ciśniętej pięści...Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
6
+28

poprzedni następny

Po­daro­wanie lub poświęce­nie ko­muś cze­goś i nie ocze­kiwa­nie nicze­go w za­mian po­win­no być wy­razem praw­dzi­wej radości .....Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+23

poprzedni następny

Za­mykając oczy nie uciek­niesz od praw­dy, ser­ce ją zobaczy.. A dusza spo­koju nie osiągnie nim prawdą nie na­poi su­mień spragnionych...Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
1
+19

poprzedni następny

Szczęście ulot­ne jest, jed­nak war­to podążać za nim, mi­mo wszystko! Mi­mo og­ra­niczo­nego cza­su, mi­mo deszczu, mi­mo łez... Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
2
+16

poprzedni następny

Nadzieja otwiera oczy, które chętnie przymykamy, aby tuż pod powiekami, utrwalić najukochańsze pejzaże, twarze, dla przyjaźni... Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
+20

poprzedni następny

Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze - to zadanie i cel człowieka....Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
1
+12

poprzedni następny

Czasami nie chodzi o to, aby się zmieniło na lepsze. Najczęściej chodzi o to, aby zmieniło się cokolwiek...Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
4
+14

poprzedni następny

Dobrymi myślami zawsze można się otulić jak ciepłym szalem. Są wtedy takie bliskie, że słychać ich szepty i nie sposób się wtedy nie uśmiechać ....Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+13

poprzedni następny

Ludzie mający charakter postępują właściwie nie dlatego, że myślą że zmienią przez to Świat, lecz dlatego, że nie godzą się na to by świat ich zmienił.Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+22

poprzedni następny

To, na co tak bar­dzo długo cze­kamy z niecier­pli­wością... za­mienia się w krótką chwilę szczęścia, którą trud­no uchwycić!Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
2
+18

poprzedni następny

Uśmiech to nie tyl­ko wy­raz twarzy, to także stan ducha.....Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
5
+20

poprzedni następny

W życiu nie da się cofnąć po­pełnionych błędów, można tyl­ko sta­rać się je naprawić.Z netu....
Jeśli za­mie­rzasz nap­ra­wić swo­je błędy zrób to szyb&


przejdź do wpisu pokaz slajdów
1
+19

poprzedni następny

Życie to ciągła wędrówka nieko­nie­cznie z miej­sca na miej­sce ale w głąb siebie...Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
4
+17

poprzedni następny

Zat­rzy­maj się chwilo trwaj jak najdłużej , zacza­ruj słowa nadzieją . podziel się wiarą na lep­sze jutro , uwol­nij marzenia w szka­tułce schowane Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
2
+14

poprzedni następny

...bo są ta­kie dni kiedy cisza jest wszystkim na co so­bie pozwalam... Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+17

poprzedni następny

....spokój i cie­sze­nie się chwilą spra­wia że człowiek żyje....Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
5
+14

poprzedni następny

Pat­rzmy okiem, ale pos­trze­gaj­my sercem...Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
3
+15

poprzedni następny

.....jeśli tyl­ko chcesz... to zam­knij oczy.... ..a za­biorę Cię do mojego.....zaczarowanego ...świata..Z netu.....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
1
+13

poprzedni następny

Każdy czasem lubi być sam. Ale wątpię w to, że ktokolwiek chce być samotny....Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
+8

poprzedni następny

Marze­nia to skarb, który lśni dla wszys­tkich - - dając is­kierkę nadziei tym,co niewiarą zasłaniają oczy ...Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
2
+16

poprzedni następny

Najwartościowsze myśli śpią w najgłębszych zakamarkach naszych dusz. Czasami się budzą ale tak trudno je wypowiedzieć i wcielić w życie....Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
1
+12

poprzedni następny

Za­bierając głos, zos­ta­wiasz słowa....Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
1
+9

poprzedni następny

Każde słowo od­dycha, cza­sami tyl­ko trze­ba tchnąć w nie życie...Z netu....


przejdź do wpisu pokaz slajdów
Starsze »

Ukryj reklamę

rozwiń ▼